Adopcja pełna nierozwiązywalna a alimenty

W najnowszym wpisie przedstawimy najistotniejsze konsekwencje jakie niesie za sobą fakt adopcji pełnej nierozwiązywalnej dla istnienia obowiązku alimentacyjnego.

Przysposobienie całkowite nierozwiązywalne należy odróżnić od przysposobienia pełnego.

Przysposobienie całkowite nierozwiązywalne wiąże się ze sporządzeniem nowego aktu urodzenia dziecka przysposobionego, przy czym w akcie tym przysposabiający występują jako rodzice dziecka (najistotniejsze normy w tym zakresie: art. 71 a.s.c., art. 124 (1) k.r.o., art. 125 (1) k.r.o.

Przez normę art. 124 (1) k.r.o. wyłączona zostaje możliwość ustalenia pochodzenia dziecka przysposobionego. Wyłączone zostają więc takie procedury jak: sądowe ustalenie; zaprzeczenie pochodzenia dziecka, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, ustalenie macierzyństwa.

Sytuacja prawna dziecka w przypadku przysposobienia całkowitego nierozwiązywalnego jest praktycznie tożsama z sytuacją prawną dziecka biologicznego.

Powyższe przekłada się również na kwestię obowiązku alimentacyjnego, który pomiędzy dzieckiem a podmiotami wymienionymi w art. 124(1) k.r.o. nie powstanie; nie zaktualizuje się.