Budowa na cudzym gruncie

Inwestowałeś na gruncie Twojego partnera lub osoby trzeciej za jej zgodą i szukasz sposobu zabezpieczenia swoich interesów? Poznaj swoje prawa.

Zobacz więcej

Rozliczenie konkubinatu

Pierwszy wpis na blogu chcielibyśmy poświęcić kwestii rozliczeń majątkowych partnerów po ustaniu ich relacji. Zaznaczmy, że kwestia ta odnosi się w równym stopniu do sytuacji małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej w chwili rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód (dysponują oni bowiem jedynie swoimi majątkami odrębnymi).
Zobacz więcej