Przesłanki adopcji

Można rzec, że przesłanki przysposobienia to pewne elementy, które muszą wystąpić, by mogło dojść do adopcji dziecka.

Wyróżnia się trzy rodzaje przesłanek, są to: 1. przesłanki po stronie przysposobionego, 2. przesłanki po stronie przysposabiającego, 3. inne.

Zobacz więcej