Żądanie unieważnienia uznania dziecka

W najnowszym wpisie omówimy w szczegółach specyficzne uprawnienie prokuratora związane z możliwością jego działania na drodze cywilnej przez wytoczenie powództwa o unieważnienia uznania ojcostwa.

Artykuł uwzględnia stan prawny sprzed nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z dnia 13 czerwca 2009 roku oraz obecny kształt uregulowań prawnych dotyczących tej materii.

Zobacz więcej