Rozliczenie konkubinatu

Pierwszy wpis na blogu chcielibyśmy poświęcić kwestii rozliczeń majątkowych partnerów po ustaniu ich relacji. Zaznaczmy, że kwestia ta odnosi się w równym stopniu do sytuacji małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej w chwili rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód (dysponują oni bowiem jedynie swoimi majątkami odrębnymi).
Zobacz więcej