Odrzucenie spadku za małoletniego spadkobiercę

W najnowszym wpisie przedstawimy procedurę odrzucenia spadku za małoletniego spadkobiercę. Rozwiązanie problemu wynikającego dla rodzica z istnienia kłopotliwego, obciążonego pasywami spadku nie kończy się w momencie ewentualnego odrzucenia przez niego samego spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Zobacz więcej