tomasz swiecinski Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Świeciński Kraków

Radca prawny

+48 516 986 999

Tomasz Świeciński

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyłem Aplikację Radcowską organizowaną przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz absolwentem studiów socjologicznych na Wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Moje
doświadczenie

Ukończyłem studia o kierunku Socjologia na Wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Ukończyłem Aplikację Radcowską organizowaną przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w międzynarodowej korporacji sektora przemysłu lotniczego, Prokuraturze, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

Posiadam doświadczenie w orzecznictwie z zakresu procesu inwestycyjnego wyniesione z pracy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Wydziale Infrastruktury, Oddziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej II instancji, gdzie opracowywałem projekty decyzji administracyjnych w sprawach m.in. odwołań od decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jestem autorem tekstów o tematyce prawniczej, aktywnym blogerem w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego w ramach projektu praworodzinne.eu.

Swoją wiedzą i doświadczeniem jako Radca prawny Kancelarii wspieram Kancelarię Radcy Prawnego Adama Wróblewskiego z siedzibą w Krakowie.

W jakiej sprawie
mogę pomóc?

Szczególnie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rodzinnego oraz karnego, służąc wsparciem i praktyczną wiedzą wyniesioną z pracy w organie administracji architektoniczo – budowlanej oraz organach ścigania.