Wniosek o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem

Sposób realizowania twoich uprawnień wynikających z orzeczenia o kontaktach z dzieckiem jest daleki od ideału i wymaga zmiany przez jego uszczegółowienie? A może dotychczas realizowany model kontaktów zwyczajnie się nie sprawdza, nie działa jak należy? W najnowszym wpisie zebraliśmy wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące zmiany orzeczenia o kontaktach rodzicielskich. Układanie zastanej sytuacji „na nowo” powinniśmy rozpocząć od analizy posiadanych dokumentów. Będą nimi ugoda zatwierdzona przez Sąd; orzeczenie Sądu; względnie wyrok rozwodowy w zakresie punktu regulującego kwestię kontaktów z dzieckiem.

Sytuacja rodzica posiadającego ograniczoną władzę rodzicielską

Punkt wyroku rozwodowego odnoszący się do kwestii władzy rodzicielskiej brzmi (przykładowo): „powierza X wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron i ustala miejsce jego pobytu przy X, a władzę rodzicielską Y ogranicza do zasięgania informacji w sprawach kształcenia i leczenia małoletniego oraz współdecydowania o miejscu pobytu małoletniego poza Rzeczpospolitą Polską”.


Takie uregulowanie władzy rodzicielskiej następuje jedynie ze względu na życie rodziców dziecka w rozłączeniu
– nie chodzi tutaj o kwestię niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej w przeszłości, a tylko niemożliwość wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej z byłym partnerem.

Taka sytuacja wystąpić może w przypadku: rozwodu (unieważnienia małżeństwa); separacji orzeczonej przez Sąd; ze względu na separację faktyczną partnerów; w sytuacji partnerów nie pozostających ze sobą w związku małżeńskim.

Prawo/ obowiązek kontaktów z dzieckiem nie zależy od posiadania władzy rodzicielskiej

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113 k.r.o.).

Strony: 1 2 3