prawo gospodarcze Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Świeciński Kraków

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa cywilnego i gospodarczego Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób
prawnych i Klientów indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnego zastępstwa
przed Sądami; organami administracji publicznej; organami podatkowymi.

Dokonując wszechstronnej analizy sprawy (w tym również kosztów) świadczymy pomoc prawną między innymi w zakresie:

  • udzielania porad i konsultacji prawnych (opracowywanie kompleksowych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta)
  • sporządzania opinii prawnych
  • opracowywania projektów aktów prawnych
  • udziału w negocjacjach z kontrahentami
  • windykacji należności
  • zabezpieczenia wierzytelności; zabezpieczenia roszczeń
  • zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym
  • zakładania i rejestracji spółek handlowych
  • dokonywania przekształceń spółek osobowych w spółki kapitałowe