prawo administracyjne Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Świeciński Kraków

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób prawnych i Klientów indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnego zastępstwa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Naczelnym Sądem Administracyjnym; organami administracji publicznej;

Dokonując wszechstronnej analizy sprawy (w tym również kosztów) świadczymy pomoc prawną między innymi w zakresie:

  • całego procesu inwestycyjnego, a w szczególności: uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (decyzja WZ)
  • uzyskania decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu budowlanego; pozwoleniu na budowę
  • zmiany decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
  • sukcesji (przeniesienia) praw i obowiązków wynikających z decyzji o warunkach zabudowy
  • zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych
  • uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  • profesjonalnego sporządzania środków zaskarżenia – zależnie od etapu postępowania
    administracyjnego; sądowo-administracyjnego