Uzyskanie zgody Sądu na pobyt czasowy dziecka za granicą

Interesuje Cię legalny wywóz (wyjazd) dziecka za granicę lub procedura uzyskania zgody Sądu na wydanie dziecku dokumentu uprawniającego je do przekroczenia granicy (Paszportu)?

Poznaj szczegóły procedury uzyskania zgody Sądu na czasowy pobyt dziecka za granicą lub wyrobienie Paszportu dziecku, w sytuacji gdy partner nie wyraża na to zgody.

Wyjazd dziecka na pobyt czasowy (na przykład wakacyjny; na ferie; zagraniczne święta), jak też uzyskanie Paszportu, którego posiadaczem byłoby dziecko należy do tak zwanych istotnych spraw dziecka, które wymagają wspólnego rozstrzygnięcia pomiędzy rodzicami.

W braku oświadczenia zawierającego zgodę jednego z rodziców na wyjazd zagraniczny; wydanie Paszportu, jego oświadczenie zastępowane jest orzeczeniem Sądu opiekuńczego, którym jest Sąd Rodzinny – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – a w jego braku – miejsca jego pobytu.

Odnosząc się do kwestii formalnych związanych z wydaniem dziecku Paszportu, wskażmy tylko, że posiadanie paszportu jest jednym z praw obywatelskich, przysługujących każdemu obywatelowi bez względu na jego wiek. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu; przepisy nie różnicują sytuacji prawnej obywateli polskich ze względu na jakikolwiek kryterium, w tym także ze względu na wiek, należy wiec przyjąć, że prawo do otrzymania paszportu przysługuje w takim samym stopniu obywatelom pełnoletnim jak i obywatelom małoletnim – pozostającym pod władzą rodzicielską.

Jak trafnie wskazuje się w orzecznictwie, odmowa wydania paszportu może być uzasadniona tylko szczególnymi okolicznościami, przez co w przypadku małoletnich obywateli należy rozumieć zagrożenie dla ich dobra.

Jeśli więc uwzględnimy, że rodzic dążący do uzyskania zgody na wydanie Paszportu dziecku; chcący wyjechać czasowo z dzieckiem za granicę będzie realizował wypoczynek zapewniający małoletniemu wszechstronny rozwój (poszerzanie wiedzy o świecie; kulturze; rozrywkę) – w takich warunkach Sąd uzna, że obie te czynności – to jest wydanie Paszportu i udzielenie zgody na wyjazd zagraniczny realizują zasadę dobra dziecka.

Jak obalić twierdzenia partnera odnoszące się do chęci wywiezienia dziecka za granicę na stałe?

Najlepiej jest zaoferować Sądowi dowody w postaci biletów z określonym terminem ich realizacji; wskazać na fakt ustabilizowanego życia prywatnego i zawodowego w Polsce i realizacji centrum życiowego w kraju.

Ile to kosztuje?

Od wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.o.) wnieś opłatę stałą – 100 zł.

Czytaj także: Wyjazd zagraniczny dziecka – procedura uzyskania zgody Sądu

Przydatny link: Powroty.gov

Przydatny link: W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa? – Stop uprowadzeniom dzieci (gov.pl)

Przydatny link: Uzyskaj Paszport dla Dziecka

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,